Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.

Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.

Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.

Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.

Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.
Thiết kế và thi công trọn gói Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, nhà khung kết cấu thép, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát, nhà xưởng.
HOÀN THÀNH BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG UFO
80 Lượt xem

Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao Dự Án :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Về đầu trang