Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát

Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát
Xây dựng nhà xưởng sản xuất, nhà kho xưởng, panel vách và trần PU, EPS cho phòng sạch, kho mát
HOÀN THÀNH BÀN GIAO DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG TƯỜNG VĨNH PHÁT
197 Lượt xem

Một số hình ảnh dự án sau khi hoàn thành :

 

 

 

 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Về đầu trang