Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế

Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế

Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế

Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế

Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế
Nhà khung thép lắp ghép, nhà thép tiền chế
VẬN CHUYỂN
990 Lượt xem

Quá trình đóng gói, vận chuyển, tập kết là rất quan trọng . Quá trình này đảm bảo đủ hàng, đảm bảo chất lượng và tập kết đúng thời điểm đáp ứng yêu cầu thi công của Dự Án 

1/ Trình tư sắp xếp và vận chuyển vật tư cấu kiện :

2/  Một số hình ảnh sắp xếp và tập kết hàng lên xe  :

 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Về đầu trang