Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế

Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế

Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế

Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế

Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế
Sản xuất nhà khung thép, nhà thép tiền chế
SẢN XUẤT
1101 Lượt xem

1/ Quy trình sản xuất cấu kiện lắp ghép

Khi gia công cấu kiện trước khi đưa ra công trường lắp ráp phải luôn tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. Trong quá trình gia công phải luôn kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật, tránh sai sót. Ngoài ra chúng tôi thường xuyên cải tiến để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất trước khi xuất ra khỏi xưởng gia công.
Quy trình gia công cấu kiện thép tại nhà máy được kiểm soát như sau :

 

 

2/ Mục tiêu sản phẩm : ( Áp dụng quản lý sản xuất tức thời - Just-in-time, JIT)

-  Sản xuất đúng sản phẩm

-  Sản xuất với đúng số lượng

-  Đáp ứng ở đúng nơi vào đúng thời điểm yêu cầu

 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Về đầu trang